Normy dla węgla to fikcja? Sprzedawcy bronią systemu.

W ostatnim czasie krytyce poddawany jest system monitorowania jakości węgla oraz innych paliw stałych. Wskazuje się, że sytuacja na rynku węgla nie uległa istotnej zmianie, a paliwo najniższej jakości w dalszym ciągu jest powszechnie dostarczane gospodarstwom domowym. Zdaniem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) taka ocena nowej legislacji jest jednak dalece niesprawiedliwa. źródło https://gornictwo.wnp.pl/normy-dla-wegla-to-fikcja-sprzedawcy-bronia-systemu,340879_1_0_0.html